preloader

Кредит на товари та послуги

Оформлюй кредит просто в магазині наших партнерів та відразу забирай товар

Умови кредитування

01.

Термін

— від 3 до 36 місяців
02.

Перший внесок

від 0% та виплата рівними частинами
03.

Річна ставка

0,01%
04.

Комісія за обслуговування (управління) кредиту

до 3,5%

Попередження

Можливі наслідки для клієнта в разі користування банківською послугою

1. Можливі наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою з надання споживчого кредиту або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання споживчого кредиту:

1) при отриманні кредиту:

- Позичальник повертає суму кредиту відповідно до умов договору та вимог законодавства України;

- у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору.

2) у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору:

- до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції (неустойка, штраф, пеня) згідно з умовами кредитного договору;

- у визначених кредитним договором випадках Банк має право вимагати дострокового погашення платежів за споживчим кредитом та відшкодування збитків, завданих йому порушенням зобов’язання;

- Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку.

Переваги

Зручно!

Не треба чекати та накопичувати гроші на омріяну покупку, адже можна насолоджуватися життям вже сьогодні! Спробуй, це дуже зручно:

 • Сума кредиту 1 000 — 150 000 грн
 • строк кредитування — від 3 до 36 місяців
 • пільговий період — від 2 до 24 місяців
 • рішення щодо видачі кредиту — до 10 хвилин
 • великий вибір каналів погашення

Просто!

Покупки приносять радість тоді, коли не треба докладати багато зусиль. Ми про це подбали — та ось що тобі потрібно:

 • оригінал паспорта та ІПН
 • можливість оформлення через Дія
 • можливість дистанційного підписання за допомогою OTP-паролю

Вигідно!

Наш споживчий кредит є дуже вигідним для будь-якого сімейного бюджету. Переконайся в цьому сам:

 • початковий внесок — від 0%

Як оформити кредит

01

Вибери товар у магазині нашого партнера

02

Надай продавцеві оригінал паспорту та ІПН для оформлення заявки

Можливе оформлення документів з Дія та дистанційне підписання з ОТР-паролем

03

Рішення по видачі кредиту — до 10 хвилин

Наші партнери

Важлива інформація

Які є способи погашення кредиту?

Для економії часу і більшої зручності ми створили безліч способів — вибирай будь-який:

1. Sense SuperApp

2. Автоплатіж

3. Sense-Погашення

4. Банкомати Sense Bank з функцією Cash-in

5. Термінали самообслуговування

6. Відділення Sense Bank

Детальніше про канали погашення

Дострокове розірвання договору

Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості.

Будь-які неустойки в разі дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються.

Відмова від кредиту

Клієнт має право відмовитись від договору протягом 14 календарних днів з дати його укладання, згідно п. 2.22 Додатку №5 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Сенс Банк», повернувши отриманий кредит у повному обсязі і сплативши проценти за весь строк користування ним, протягом 7 днів з дати подання письмового повідомлення про відмову від договору.

Що важливо знати під час оформлення кредиту?

 • мінімальний строк дії договору не застосовується;
 • інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру;
 • у разі укладення кредитного договору із застосуванням фіксованої за типом процентної ставки зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди Банку та Клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту;
 • при оформленні кредиту обов’язкові супровідні послуги Банку, кредитних посередників та третіх осіб відсутні;
 • Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакету банківських послуг);
 • Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
 • Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.
 • Клієнт має право після припинення дії договору про надання банківської послуги, включно у зв’язку із завершенням строку дії, розірванням або виконанням такого договору, звернутися до Банку із запитом інформації (довідки), що стосується виконання сторонами своїх зобов’язань, встановлених договором, уключаючи інформацію (довідку) про відсутність заборгованості та виконання зобов’язань Клієнта за договором у повному обсязі, яку Банк надає у формі паперового або електронного документа (за вибором Клієнта) протягом п’яти робочих днів з дня отримання Банком такого запиту.

Документи

Акцепт на укладання угоди про надання споживчого кредиту

Оферта про укладання угоди про надання споживчого кредиту

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту на товари та послуги (без застави)

Калькулятор розрахунку загальної вартості кредиту на товари та послуги

Інформація для Клієнтів–військовослужбовців

Мінімальна сума кредиту становить 1 000 грн, максимальна сума кредиту – 150 000 грн. Мінімальний строк кредиту – 3 міс, максимальний строк – 36 міс. Реальна річна процентна ставка залежить від розміру й строку кредиту та може складати від 25,5% – розрахунок здійснено на максимальну суму кредитування 150 000 грн., та на термін 24 міс., до 411,3% – розрахунок здійснено на мінімальну суму кредитування 1000 грн., та на термін 24 міс.

Приклад розрахунку кредиту: Ви оформили кредит на товар на 20 000 грн., на строк 24 міс., з пільговим періодом 6 місяців, з комісією після пільгового періоду - 3% щомісячно, то Ваш платіж складе 1283,42 грн, без урахування добровільного страхування. Кожного місяця необхідно вносити платежі згідно з графіком. Детальні умови надання фінансових послуг та приклад розрахунку реальної процентної ставки розраховані тут