preloader

Строковий вклад

кошти, розміщені на вкладному рахунку на строк від трьох днів до 84 місяців із нарахуванням відсотків з дня, наступного за днем внесення коштів на рахунок, до дня, який передує поверненню вкладу.

Овернайт

Строковий вклад, що розміщується строком на один банківський день з нарахуванням і виплатою відсотків у день повернення вкладу.

Строковий депозит

Класичний депозит з виплатою відсотків в кінці терміну розміщення або щомісяця, з правом дострокового повернення вкладу за фіксованою або диференційованою зниженою процентною ставкою або без дострокового повернення - з підвищеною прибутковістю.

Валюта:
UAH, USD, EUR.

Вартість фінансової послуги складається з сум комісійних винагород, розрахованих на умовах нижченаведених Тарифів в залежності від кількості та обсягів операцій, вчинених клієнтом за звітний період, та витрат Клієнта на сплату податків, зборів та інших обов"язкових платежів, належних до сплати/утриманих при виплаті банком процентів за користування коштами Клієнта (за умови нарахування процентів)