preloader

Вклад на вимогу

Розміщення коштів на вкладному рахунку без зазначення строку повернення вкладу. Здійснення виплат на першу вимогу клієнта.

Загальна інформація

Депозитна лінія
Вклад з можливістю управління рахунком в системі Клієнт-Банк.
Зняття
Без укладання додаткових угод і втрати відсотків на підставі платіжного доручення.
Валюта:
UAH, USD, EUR.
Виплата відсотків
Щомісячно

Для отримання детальної інформації про сервіс просимо звертатися до свого персонального менеджера.

Вартість фінансової послуги складається з сум комісійних винагород, розрахованих на умовах нижченаведених Тарифів в залежності від кількості та обсягів операцій, вчинених клієнтом за звітний період, та витрат Клієнта на сплату податків, зборів та інших обов"язкових платежів, належних до сплати/утриманих при виплаті банком процентів за користування коштами Клієнта (за умови нарахування процентів).

Банк нараховує відсотки за вкладами до запитання з дня надходження коштів на рахунок до дня, що передує списанню коштів з рахунку.

Договір комплексного банківського обслуговування

Детальнiше