preloader

Банківські гарантії

це спосіб забезпечення виконання зобов'язань, при якому банк-гарант видає письмове зобов'язання перед Бенефіціаром оплатити грошові кошти за Принципала у разі невиконання останнім своїх зобов'язань при пред'явленні Бенефіціаром вимоги оплати

Акредитивна форма розрахунків на практиці зарекомендувала себе надійним інструментом захисту комерційних інтересів всіх учасників міжнародної операції і мінімізації фінансових ризиків

Банк надає

за запитом клієнта

гарантію платежу – для забезпечення платіжних зобов'язань
гарантію виконання договірних зобов'язань
гарантію повернення авансового платежу
тендерну гарантію/гарантію виконання умов тендеру
інші гарантії (якості і т.і.)
забезпечення виконання зобов'язань туроператорів

Переваги

01.

економія на вартості фінансування

02.

залучення нових Продавців до співпраці

03.

збільшення обсягів закупівель

04.

можливість отримання від Продавця товарного кредиту