preloader

Що потрібно для оформлення кредиту

1. Паспорт громадянина України (оригінал)

2. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (ІПН)/Картка фізичної особи - платника податків (довідка не обов’язкова, якщо в паспорті громадянина України внесені дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків)

Документи

Тарифи

Як погашати кредит

Форми угод

Калькулятор

Інформація про істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту (без застави)

 

Додаткова інформація

Сума кредитного ліміту від 500 грн. до 200 000 грн. Строк кредитування - 12 місяців з можливістю пролонгації за рішенням Банку

Мається на увазі участь у програмі лояльності «Cash`U CLUB» в рамках якої нараховуються бонуси за розрахунки кредитною карткою «RED», емітованою АТ «Альфа-Банк», здійсненні починаючи з 01.02.2019 р. згідно правил програми що розміщені на сайті https://cashuclub.com.ua/regulations

Мається на увазі період до 62 днів, протягом якого не нараховуються проценти за торговими операціями, здійсненими з використанням платіжної картки, за умови погашення повної суми заборгованості до завершення пільгового періоду. Після закінчення пільгового періоду застосовується реальна річна процентна ставка за продуктом — 39,99% річних.

Максимальний строк, на який надається кредит за Програмами «Моментальна розстрочка» / «Легка розстрочка», складає 24 місяці. Придбання товарів (послуг) за рахунок коштів кредитної лінії може здійснюватися Клієнтом без внесення першого внеску.

Якщо Клієнт скористався:

а) програмою «Моментальна розстрочка на картку», реальна річна відсоткова ставка складає від 0,01% річних (термін 3–6 місяців) до 37,79% річних (термін 9–24 місяці);

б) програмою «Легка розстрочка», реальна річна відсоткова ставка складає від 0,01% річних;

в) відновлювальною кредитною лінією, орієнтовна реальна річна відсоткова ставка за кредитом становить 68,0% річних.

Наприклад: у разі оформлення розстрочки за програмою «Моментальна розстрочка на картку» терміном на 6 місяців з мінімальною сумою 1 500 грн мінімальний платіж становить 250,02 грн на місяць. Щомісячна комісія від суми розстрочки — 0,00% на термін до 6 місяців.

Мається на увазі безкоштовна доставка картки, емітованої АТ «Альфа-Банк», по всій території України, за виключенням території АР Крим, частини території Донецької та Луганської областей, що непідконтрольні офіційній українській владі, відповідно до постанови КМУ «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» №1085-р від 07.11.2014 р. чи інших нормативно-правових актів у редакції, чинній на дату їх застосування.

 

Попередження:

1. Наслідки для Клієнта в разі користування банківською послугою або невиконання ним обов'язків згідно з договором про надання цієї банківської послуги:

- при отриманні кредиту у Позичальника виникають витрати у вигляді процентів, комісій та інших сплат за послуги Банку згідно з умовами кредитного договору;

- у разі несвоєчасного погашення кредитної заборгованості або інших порушень умов договору до Позичальника можуть бути застосовані штрафні санкції згідно з умовами кредитного договору;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до відповідних державних органів з метою задоволення своїх вимог, в тому числі і в примусовому порядку;

- у разі неналежного виконання Позичальником своїх зобов'язань за кредитним договором Банк має право звернутись до колекторських компаній, що діють в інтересах Банку;

- мінімальний строк дії договору не застосовується;

- Клієнт має право відмовитись від укладеної Угоди без пояснення причин протягом 14 календарних днів з дня укладення Угоди, про що Клієнт повідомляє Банк у письмовій формі. При цьому, Клієнт протягом 7 календарних днів з дати подання вищезазначеного повідомлення зобов`язаний повернути Банку грошові кошти, одержані згідно з Угодою та сплатити проценти за період з дня одержання коштів до дня їх повернення за ставкою, встановленою Угодою згідно п. 2.2.3 Додатку №4 до Договору про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «Альфа-Банк»;

- Клієнт має право достроково розірвати чи припинити договір шляхом дострокового повного погашення кредитної заборгованості. Будь-які неустойки у випадку дострокового (повного чи часткового) повернення кредиту не нараховуються та не сплачуються;

- у випадку укладення кредитного договору із застосування фіксованої за типом процентної ставки, зміна такої ставки здійснюється виключно за наявності письмової згоди Банку та Клієнта шляхом внесення відповідних змін до умов укладеного договору про надання кредиту;

- інформація про Позичальника надається до Бюро кредитних історій, Кредитного реєстру.

2. Банку забороняється вимагати від Клієнта придбання будь-яких товарів чи послуг від Банку або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання цих послуг (крім надання пакета банківських послуг).

3. Клієнт має право відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації.

4. Банк не має права вносити зміни до укладених з Клієнтами договорів в односторонньому порядку, якщо інше не встановлено договором або законом.