preloader

Компенсація вартості вітчизняної СГ техніки

Компенсація здійснюється в рамках бюджетної програми «Часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» згідно Постанови КМУ від 01 березня 2017 р. №130 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва».

Отримувачі КОМПЕНСАЦІЇ:

Юридичні особи та фізичні особи - підприємці, основною діяльністю яких є постачання с/г товарів, за умови, що питома вага вартості таких сільськогосподарських товарів становить не менше 75% вартості всіх товарів, поставлених такими юридичними та фізичними особами протягом попередніх 12 послідовних звітних податкових періодів сукупно (для новоутворених - за результатами кожного окремого звітного періоду).

Часткова компенсація не надається Клієнтам:

  • стосовно яких порушено справу про банкрутство та / або яких визнано банкрутами, та / або які перебувають на стадії ліквідації;
  • які мають на перше число місяця, в якому буде прийматися рішення щодо здійснення компенсації, прострочену більш як шість місяців заборгованість з платежів, контроль за справлянням яких покладено на органи Державної податкової служби;
  • які віднесені до юридичних або фізичних осіб, до яких застосовуються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), відповідними рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, введеними в дію Указом Президента України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) відповідно до Закону України “Про санкції”;
  • по яким зафіксовано факт незаконного отримання часткової компенсації та / або факт відчуження техніки та обладнання.

РОЗМІР КОМПЕНСАЦІЇ:

25% вартості (без ПДВ) придбаної (як за власні, так і за кредитні кошти) техніки та обладнання, що входить у Перелік вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу.

ЩОБ ОТРИМАТИ КОМПЕНСАЦІЮ НЕОБХІДНО:

1. Оплатити за техніку/обладнання з рахунку в Sense Bank. ( під компенсацію підпадає також і придбана техніка/обладнання за участю кредиту);

2. Подати до Банку:

  • Заявка для отримання часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва (Додаток 1)
  • Копія платіжного доручення або іншого платіжного документа, що підтверджує оплату
  • Акт приймання-передачі техніки та обладнання
  • Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та/або машини (якщо техніка підлягає обов’язковій державній або відомчій реєстрації)
  • Згода щодо надання уповноваженим банком Мінекономіки інформації про відповідного сільськогосподарського товаровиробника, яка становить банківську таємницю або містить персональні дані (Додаток 2)

3. Отримати суму компенсації на свій поточний рахунок (в разі наявності в  зведеному переліку сільськогосподарських товаровиробників на отримання часткової компенсації, що затверджується Мінекономіки. Цей перелік також оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінекономіки)

Подати до Sense Bank заявку та підтвердні документи можна наступними способами:

1. Дистанційно: напишіть листа в Sense Business Online, вкладенням додайте пакет документів.
Підтвердні документи та заявка мають бути вкладені окремими файлами, з накладенням на них КЕП/УЕП з кваліфікованим сертифікатом.

2. Зверніться з пакетом документів до найближчого відділення Sense Bank, де є менеджер МСБ.