preloader

Міжбанківські операції

Sense Bank є одним з провідних гравців на міжбанківському валютному ринку України. Для прискорення проведення розрахунків за міжбанківськими операціями з контрагентами, рекомендуємо встановити взаємні ліміти та укласти Генеральну угоду про порядок проведення операцій на міжбанківському ринку. З питань встановлення лімітів і укладення генеральної угоди, просимо звертатися до Відділу по роботі з фінансовими інститутами.

Запит на укладення Генеральної угоди із зазначенням типів і обсягів планованих операцій ви можете направити на адресу:

Відділ по роботі з фінансовими інститутами

Міжбанківський бізнес

Тел. +38 044 499 10 19

fi@sensebank.com.ua

Фінансову звітність для встановлення лімітів надсилайте, будь ласка, на адресу Sense Bank:

balance@sensebank.com.ua

З фінансовими показниками Sense Bank можна ознайомитися за посиланням:

Звітність Sense Bank

З питань проведення міжбанківських операцій в рамках Генеральної угоди звертатися до відділу валютно-фінансових операцій та операцій на грошовому ринку Ринки капіталу.

Ринки капіталу

Відділ валютно-фінансових операцій та операцій на грошовому ринку

Тел. +38 044 490 46 02, +38 044 490 46 67

Додаткова інформація:

Тарифи

Стандартні платіжні реквізити

З метою підписання Генеральної Угоди з резидентами України необхідно надати наступний перелік документів:

  • нотаріально засвідчену копію Статуту шляхом направлення Узгодженими каналами зв’язку. У випадку, якщо Статут оприлюднений на порталі електронних сервісів у відповідності з нормами чинного законодавства України замість паперової форми Статуту може надаватися Узгодженими каналами зв’язку інформація (код доступу), що дозволяє ознайомитися з діючою редакцією Статуту на зазначеному порталі;
  • засвідчену печаткою та підписом Сторони копію Витягу з Державного реєстру банків НБУ. Документ направляється поштою у випадку його засвідчення оригінальним власноручним(и) підписом(ами) та печаткою Сторони або іншими Узгодженими каналами зв’язку у випадку застосування засобів кваліфікованого електронного підпису (та за потреби кваліфікованої електронної печатки) уповноваженої(их) особи(іб) Сторони;
  • оригінал або засвідчену печаткою та підписом Сторони копію переліку осіб (далі - перелік розпорядників рахунком), які відповідно до законодавства України мають право розпорядження рахунком, що містить обов’язкові реквізити, зокрема, прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) розпорядника(ів) рахунком, а також його (їх) власноручний(і) підпис(и) засвідчений підписом керівника та скріплений печаткою Сторони разом з копіями документів (засвідчені печаткою та підписом Сторони), що підтверджують повноваження цих осіб (довіреності/накази або інші документи на право розпорядження рахунком) або нотаріально засвідчену копію картки зі зразками підписів уповноважених осіб та відбитком печатки. Документи направляються поштою у випадку їх засвідчення оригінальним(и) власноручним(и) підписом(ами) та печаткою Сторони або іншими Узгодженими каналами зв’язку у випадку застосування засобів кваліфікованого електронного підпису (та за потреби кваліфікованої електронної печатки) уповноваженої(их) особи(іб) Сторони;
  • бухгалтерський баланс та дані про дотримання економічних нормативів та лімітів відкритої валютної позиції на останню звітну дату. Документи направляються в електронному вигляді Узгодженими каналами зв’язку;
    * засвідчену печаткою та підписом Сторони копію довіреності на уповноважених представників (дилерів). Документ направляється поштою у випадку його засвідчення оригінальним(и) власноручним(и) підписом(ами) та печаткою Сторони або Узгодженими каналами зв’язку у випадку застосування засобів кваліфікованого електронного підпису (та за потреби кваліфікованої електронної печатки) уповноваженої(их) особи(іб) Сторони;
  • оригінал або копію картки контрагента (за загальноприйнятою формою), засвідчену печаткою та підписом Сторони. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Сторони, інформація про такий документ може надаватися Узгодженими каналами зв’язку шляхом посилання на сайт. Якщо вся інформація, що зазначена у картці контрагента зазначена у анкеті, Сторони можуть надавати замість картки контрагента анкету. Документ направляється поштою у випадку його засвідчення оригінальним(и) власноручним(и) підписом(ами) та печаткою Сторони або іншими Узгодженими каналами зв’язку у випадку застосування засобів кваліфікованого електронного підпису (та за потреби кваліфікованої електронної печатки) уповноваженої(их) особи(іб) Сторони;
  • оригінал або копію стандартних платіжних інструкцій, засвідчені печаткою та підписом Сторони, які обов’язково мають містити інформацію щодо номеру та валюти рахунку в банку-кореспонденті, а також SWIFT-код банка-кореспондента. Якщо документ розміщено на офіційному сайті Сторони, інформація про такий документ може надаватися Узгодженими каналами зв’язку шляхом посилання на сайт. Документ направляється поштою у випадку його засвідчення оригінальним(и) власноручним(и) підписом(ами) та печаткою Сторони або іншими Узгодженими каналами зв’язку у випадку застосування засобів кваліфікованого електронного підпису (та за потреби кваліфікованої електронної печатки) уповноваженої(их) особи(іб) Сторони;
  • оригінал форми W-8BEN-E, засвідчений печаткою та підписом Сторони при підписанні Генеральної угоди. Документ направляється поштою у випадку його засвідчення оригінальним(и) власноручним(и) підписом(ами) та печаткою Сторони або іншими Узгодженими каналами зв’язку у випадку застосування засобів кваліфікованого електронного підпису (та за потреби кваліфікованої електронної печатки) уповноваженої(их) особи(іб) Сторони. Після надання оригіналу форми W-8BEN-E у подальшому допускається надання оновленої форми у вигляді копії засвідченої печаткою та підписом Сторони або у вигляді відповідного посилання на сайт, наданого через Узгоджені канали зв’язку;
  • оригінал або копію анкети разом із схематичним зображенням структури власності, засвідчену печаткою та підписом Сторони. Документ направляється поштою у випадку його засвідчення оригінальним(и) власноручним(и) підписом(ами) та печаткою Сторони або іншими Узгодженими каналами зв’язку у випадку застосування засобів кваліфікованого електронного підпису (та за потреби кваліфікованої електронної печатки) уповноваженої(их) особи(іб) Сторони.

Відділ по роботі з фінансовими інститутами

Міжбанківський бізнес

Тел. +38 044 499 10 19

FI@sensebank.com.ua

Ринки капіталу

Відділ валютно-фінансових операцій та операцій на грошовому ринку

Тел. +38 044 490 46 02, +38 044 490 46 67