preloader

ПРАВИЛА ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ «КРЕДИТНА КАРТКА «ВИГОДА» АТ «СЕНС БАНК»

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ «ВИГОДА».

1.1. У цих Правилах програми лояльності «Кредитна картка «ВИГОДА» АТ «СЕНС БАНК» (далі – Правила або Правила Програми) використовуються такі терміни та визначення:

Авторизаційне блокування – миттєве блокування на Рахунку коштів у розмірі проведеної Клієнтом операції з використанням Картки Банку та /або її реквізитів.

Активна картка у Програмі – стан Картки, яка бере участь у Програмі та по якій можливе нарахування Бонусів за здійснення операцій (транзакцій) Карткою з покупки товарів чи послуг.

Анулювання Бонусів (анулювання) – процес, в результаті якого зменшується кількість Бонусів на Бонусному рахунку без отримання Клієнтом Заохочень з підстав, передбачених даними Правилами.

Анулювання Картки – процес, який відбувається з Карткою після ініціювання закриття Рахунку або перевипуску Картки. Після переходу Картки в статус «Анульована» неможливо здійснювати операції з використанням Картки та/або її реквізитів.

Банк – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК».

Бонуси – умовна одиниця, яка нараховується Банком Учаснику при здійсненні операцій з використанням картки/-ок (Додаток 1) або в інших випадках, визначених цими Правилами, і визначає обсяг прав Учасника на можливість отримання заохочень відповідно до Правил Програми. Бонуси не є грошима, електронними грошима або еквівалентом грошей або електронних грошей. Нарахування Банком Учаснику Бонусів не здійснюється в обмін на гроші, електроні гроші або будь-яке інше майно Учасника та здійснюється виключно за рахунок Банку.

Бонусний рахунок – обліковий запис Учасника Програми в системі Банку, що містить сукупність облікових та інформаційних даних про Учасника, кількість нарахованих (отриманих) і / або списаних (використаних) або анульованих Бонусів, а також про поточний баланс Бонусів (залишок Бонусів). Бонусний рахунок не є банківським рахунком. Бонуси, які нараховуються Банком за результатами операцій з використанням Картки (основної або додаткової Картки) або її реквізитів, враховуються на одному бонусному рахунку.

Валюта операції – валюта, в якій здійснюється розрахункова операція.

Валюта рахунку – національна валюта України, в якій відкрито Рахунок для відображення розрахункових операцій Держателя з використанням Картки.

Відновлювана кредитна лінія – сума коштів у гривні, в межах якої Банк кредитує Держателя Картки на умовах, визначених Договором БО, для здійснення платіжних операцій по Рахунку, відображаючи такі операції за рахунками Банку для обліку кредитів.

Держатель – фізична особа, на ім’я якої згідно з Договором БО відкрито Рахунок і випущена Банком Картка або Довірена особа Клієнта, яка на законних підставах використовує Картку (її реквізити) для ініціювання переказу коштів, здійснення інших операцій з її застосуванням (відповідно до умов банківського продукту).

Договір банківського обслуговування (Договір БО) – Договір про банківське обслуговування фізичних осіб в АТ «СЕНС БАНК», що укладається між Банком та Клієнтом.

Подарункові Бонуси - Бонуси за досягнення Клієнтом встановленого обсягу безготівкових розрахунків з використанням Банківської картки «Кредитна картка «ВИГОДА» (емітованої з 03.12.2022 р.) та згідно умов згідно з п. 15 Додатку №1 до цих Правил.

Заохочення (винагорода) – винагороди в мобільному додатку Sense SuperApp, які може обрати Учасник Програми та які є доступні Учаснику на момент списання Бонусів з Бонусного рахунку.

Зловживання в Програмі – недобросовісні дії Учасника, в тому числі, дії, спрямовані на накопичення максимальної суми Бонусів на своєму Бонусному рахунку без фактичного придбання товарів (повернення товарів у термін 14 днів) з метою особистого зловживання.

Зловживанням в Програмі також вважаються недобросовісні дії клієнта Банку, в тому числі, дії, спрямовані на накопичення максимальної суми бонусів на своєму бонусному рахунку без фактичного придбання товарів (повернення товарів у термін 14 днів) з метою особистого зловживання за іншими програмами лояльності та/або програмами винагород, тощо, що діють в Банку, в тому числі, але не виключно, Програма винагород «CASH`U CLUB», Програма лояльності «Travel». При цьому у таких випадках застосовуються наслідки Зловживань в Програмі, передбачені цією Програмою.

Картка – електронний платіжний засіб:

• банківська картка «Кредитна картка «ВИГОДА».

Банківська картка «Кредитна картка «ВИГОДА» - основна або додаткова платіжна ко-бренд картка випущена Банком Держателю, за допомогою якої Клієнт здійснює операції по Рахунку на умовах, визначених Договором БО, в тому числі, за рахунок коштів, які надає Банк в рамках Відновлюваної кредитної лінії. Картка «Кредитна картка «ВИГОДА», випущена з унікальним дизайном, з нанесеними логотипами зареєстрованих торгових марок Банку, ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та Міжнародної платіжної системи, що випускається виключно в рамках реалізації спільного ко-бренд проекту Банку та ТОВ «ЕПІЦЕНТР К».

Клієнт – фізична особа, яка приєдналася до Договору БО.

Клієнтська транзакція – видаткова фінансова транзакція, ініційована клієнтом (покупка, зняття готівки, перекази).

Контакт центр «СЕНС БАНК» – система програмних комплексів Банку, що дозволяє Клієнту за допомогою телефонного каналу в автоматичному режимі і / або за участю оператора - працівника Банку дистанційно отримувати довідкову інформацію про банківські послуги, що надаються Банком в рамках банківського обслуговування, проводити операції, а також відключати / підключати послуги, передбачені Договором БО, повідомляти всю доступну для Клієнта інформацію по Програмі.

Курс НБУ – курс іноземної валюти по відношенню до гривні, що встановлюється Національним Банком України.

Курс МПС – курс, який використовується міжнародними платіжними системами при конвертації суми валюти, в якій проведена операція клієнтом в валюту розрахунку.

Мобільний додаток Sense SuperApp (далі – мобільний додаток) – програмне забезпечення, призначене для роботи на смартфонах, планшетах та інших мобільних пристроях з підтримкою операційних систем iOS, Android і дозволяє учаснику:

- переглядати інформацію по Бонусному рахунку та здійснювати обмін Бонусів на Заохочення, повернення покупок у грошовому еквіваленті;

- переглядати інформацію по участі в Програмі лояльності «ВИГОДА» від ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»: баланс та історію нарахування балів, унікальний штрих-код картки ВИГОДА, відповідно до умов Програми, розміщених на офіційному сайті Партнера в мережі Інтернет за адресою epicentrk.ua.

МПС - Міжнародна платіжна система.

Нарахування Бонусів – процедура, в результаті якої відбувається збільшення кількості Бонусів на Бонусному рахунок Учасника з підстав, передбачених у цих Правилах.

НБУ - Національний Банк України.

Операція (транзакція) – видаткова операція по оплаті товарів за допомогою Картки в торгових точках по всьому світу, за винятком операцій з МСС-кодами, що зазначені у п. 14 Додатку 1, по яким нараховуються Бонуси у відповідності до цих Правил.

Організація-партнер ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» - Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВА ЛІНІЯ», що приєднало до Програми лояльності «ВИГОДА» від ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» всі гіпермаркети «Нова Лінія» (згідно Додатку №1 (п. 7) до цих Правил).

Програма лояльності «Кредитна Картка «ВИГОДА» – бонусна програма лояльності для держателів платіжних карток «Кредитна картка «ВИГОДА», відповідно до якої Клієнти накопичують Бонуси за проведення операцій з Карткою і використовують накопичені Бонуси для отримання Заохочень та переваг, які надає Програма відповідно до Правил та Умов Програми, розміщених на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою https://www. sensebank.com.ua. Програма реалізується під управлінням Банку на безоплатних для Учасників засадах, організація та реалізація якої здійснюється за рахунок Банку.

Програма лояльності «ВИГОДА» від ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» – це комплекс акційних заходів, що здійснюються Партнером з метою стимулювання товарообігу в мережі торгівельних центрах Партнера, створення сприятливих умов для покупців та їх заохочення у придбанні більшого обсягу товарів в майбутньому, відповідно до Правил участі в Програмі лояльності «ВИГОДА», розміщених на офіційному сайті Партнера в мережі Інтернет за адресою epicentrk.ua.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПІЦЕНТР К» – Партнер Банку.

Рахунок – банківський рахунок Клієнта, відкритий Банком для проведення розрахункових операцій, з використанням Картки, та/ або реквізитів Картки, і / або інших Каналів дистанційного обслуговування.

Розіграш – акція/ маркетинговий захід, що:

- передбачає проведення розіграшу подарунку(-ів) або додаткової суми Бонусів або додаткового Кешбеку серед усіх учасників такої акції/маркетингового заходу, та

- організовується та проводиться за рахунок Банку та на безоплатних для Учасників засадах.

Списання Бонусів – процедура, в результаті якої відбувається зменшення кількості Бонусів на Бонусному рахунку Учасника в зв'язку з отриманням Учасником Заохочень та переваг, які надає Програма.

Учасник – Клієнт-держатель банківської картки «ВИГОДА», який здійснює нею безготівкові розрахунки та бере участь у двох програмах:

Програмі лояльності «ВИГОДА» від ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та Програмі лояльності «Кредитна карта «ВИГОДА» від Банку.

Участь Учасника в Програмі лояльності «Кредитна Картка «ВИГОДА» від Банку регулюється даними Правилами.

Участь Учасника в Програмі лояльності «ВИГОДА» від ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» регулюється виключно Правилами, розміщеними на офіційному сайті в ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» мережі Інтернет за адресою epicentrk.ua.

Фінансове списання – безготівковий розрахунок (транзакція), що підтверджується Міжнародною Платіжною Системою.

МСС-код – 4-значний номер, що класифікує вид діяльності торгової точки. МСС-код призначається банком, що надає торговому підприємству послугу еквайрингу.

Terminal ID – унікальний ідентифікатор (номер) торгового терміналу ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» або торгового терміналу Організації-партнера ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», який присвоюється банком-еквайром, який здійснює еквайрингове обслуговування відповідного продавця/торговця.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ УЧАСТІ У ПРОГРАМІ.

2.1. Програма лояльності «Кредитна картка «ВИГОДА» Банку» (далі – Програма) – бонусна програма, побудована на системі накопичення і використання Бонусів за операції з використанням банківських карток «Кредитна картка «Вигода» або їх реквізитів відповідно до Умов (Додаток1). Програма передбачає накопичення Бонусів на єдиний бонусний рахунок при розрахунках банківськими картками «Кредитна картка «Вигода». Списувати накопичені бонуси Учасник програми може виключно на картку «Кредитна картка «Вигода» згідно описаних правил в Розділі 4 даних Правил.

2.2. Підключення до Програми Учасника здійснюється автоматично.

2.3.  При відкритті /перевипуску Картки, Бонуси по Програмі почнуть нараховуватись з моменту активації Картки, але будуть зараховані та відображені на Бонусному рахунку Учасника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту активації Картки. Укладаючи Договір БО, а також реєструючись в мобільному додатку Sense SuperApp Клієнт автоматично бере участь в Програмі та зобов'язується самостійно ознайомитися з умовами Програми.

2.4. Участь в Програмі означає повну згоду Учасника з Правилами Програми.

2.5. Рішення Банку з усіх питань, пов'язаних з проведенням Програми, вважаються остаточними.

2.6. В рамках Програми, Банк нараховує Учаснику Програми Бонуси за проведені Операції з використанням Картки або її реквізитів (за винятком операцій, зазначених у п. 3.7 Правил).

2.7. В рамках Програми Учаснику доступні Заохочення, які можуть бути отримані відповідно до Правил.

2.8. Отримання Заохочення можливо тільки за умови проходження процедури реєстрації в мобільному додатку Sense SuperApp.

2.9. Бонуси нараховуються на Бонусному рахунку Учасника пропорційно сумі операцій / покупок, здійснених Учасником, згідно Додатку 1 до Правил.

2.10. У Програмі беруть участь Учасники, які є Держателями Банківських карток «Кредитна картка «ВИГОДА».

2.11. Учасник може отримувати інформацію та зміни у Програмі одним із таких способів:

- у мобільному додатку Sense SuperApp;

- шляхом отримання SMS-повідомлень, Viber-повідомлень, пуш-повідомлень, а також повідомлень, які направляються на адресу електронної пошти від Банку;

- на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою https://www. sensebank.com.ua;

- або іншими способами каналів комунікації з Учасником;

2.12. Участь в Програмі будь-якого Учасника припиняється, а Бонуси анулюються у випадках, визначених розділом 5 Правил.

2.13.Учасник Програми не має права передавати і / або будь-яким іншим чином поступатися своїми правами, пов'язані з участю в Програмі, третій особі (особам).

2.14. Учасник зобов'язаний:

- знати і дотримуватися Правил;

- зберігати документи, що підтверджують оплату товарів/ послуг з використанням Картки, і згоден надавати їх в Банк протягом 14 (чотирнадцяти) робочих днів з дати отримання вимоги для підтвердження дійсності здійснення розрахункових операцій по Картці або для врегулювання спірних ситуацій щодо списання та / або нарахування Бонусів;

- самостійно контролювати стан свого Бонусного рахунку;

- надавати діючі і достовірні дані під час Реєстрації в мобільному додатку Sense SuperApp для участі в Програмі;

- вносити зміни та / або доповнення до даних, зареєстрованих на Бонусному рахунку Програми Учасника, у разі внесення будь-яких змін щодо даних Учасника;

- не розголошувати інформацію про паролі / облікові дані будь-які іншій особі;

- негайно повідомити Банк про втрату Карти і / або її використання (у тому числі, в разі підозр про можливість виникнення подібних ситуацій) без згоди Учасника, з метою призупинення здійснення операцій з використанням Картки.

2.15. Банк може вносити зміни або оновлювати будь-які положення цих Правил. Повідомлення про зміни будуть розміщені на сайті Банку, у мобільному додатку Sense SuperApp або надіслані за допомогою смс/viber/пуш - повідомлення або електронною поштою.

2.16. Якщо Учасник має пільги (наприклад, зі сплати житлово-комунальних послуг, тощо), то додатковий дохід у вигляді фінансової винагороди в Програмі Лояльності може привести до їх втрати. Учасник може відмовитись від участі в Програмі Лояльності звернувшись до Контакт центру.

2.17. Фінансові послуги АТ «СЕНС БАНК» не можуть використовуватися для проведення операцій і / або здійснення дій:

- заборонених / обмежених згідно із санкціями України на підставі Закону України «Про санкції»;

- прямо або побічно пов'язаних з видами діяльності, забороненими / обмеженими у відповідності до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав (зокрема, Ради Безпеки ООН і її комітетів, ЄС, США і т.д.) і політики Банку;

- пов'язані з проведенням операцій з / або на користь осіб, щодо яких застосовані міжнародні санкції відповідно до рішень уповноважених міжнародних органів та окремих держав, політики Банку (далі – заборонені операції).

Відповідно до законодавства України, в своїй діяльності Банк дотримується санкцій України, введених на підставі Закону України «Про санкції» з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, і протидії терористичній діяльності.

Згідно міжнародно-правових зобов'язань України, Банк дотримується міжнародних санкцій ООН відповідно до рішень Ради Безпеки ООН і її комітетів. Політика Банку також передбачає обов'язкове дотримання санкцій, введених ЄС і США.

Використання послуг Банку з метою проведення заборонених операцій (по рахунках, переказах коштів без відкриття рахунку, використання власних або кредитних коштів Банку, для прямого або побічного фінансування таких операцій) є підставою для відмови в обслуговуванні клієнта, закриття рахунку або відмови в проведенні операції, настання інших наслідків, передбачених законодавством України або укладеними договорами між Банком та Учасником.

2.18. Обмеження у відносинах з Учасниками.

Банк дотримується  національних і міжнародних стандартів боротьби з шахрайством, корупцією, легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фінансуванням тероризму.

2.19. Банк має право:

- направляти учаснику інформацію про стан Бонусного рахунку, а також довідково-інформаційні матеріали по Програмі;

- залучати до участі в Акціях партнерів.

Повідомлення про проведення Банком aкцій та їх умови повідомляються Банком в один та/ або декілька способів, передбачених п. 2.11 цих Правил за вибором Банку.

2.20. Всі зміни і доповнення, що вносяться Банком в Правила, набувають чинності з моменту їх розміщення на офіційному сайті Банку в мережі Інтернет за адресою https://www. sensebank.com.ua, окрім умов щодо припинення дії Програми, які вносяться та набувають чинності в порядку, передбаченому Правилами, в т.ч. п.п. 2.22., 2.24. Правил. Учасник приймає на себе обов’язок самостійно відстежувати зміни/доповнення до Правил, що розміщуються Банком на сайті Програми.

2.21. Програма вводиться в дію з «11» «березня» 2020 р. року і діє протягом необмеженого терміну, якщо інше не буде визначено в Правилах Програми.

2.22. Банк повідомляє Учасників про своє рішення припинити дію Програми шляхом розміщення такої інформації на сайті Банку. Припинення дії Програми здійснюється після закінчення 30 (тридцяти) календарних днів з дня повідомлення Учасників Програми про її припинення.

2.23. Не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів до дати припинення дії Програми, Банк припиняє Нарахування Бонусів.

2.24. Припинення участі в Програмі також передбачається у наступних випадках:- за порушення цих Правил, вчинення протиправних дій Учасником Програми, в тому числі, розцінених Банком як шахрайські, тобто спрямовані виключно на зловживання Правилами Програми, які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку;

- у зв’язку з закриттям Учасником Рахунку;

- за умови прийняття Банком рішення щодо припинення строку дії Відновлюваної кредитної лінії відповідно до умов Договору БО;- тимчасове припинення участі у зв’язку з простроченою заборгованістю Учасника по будь-якому банківському продукту на суму більше 30 (тридцать) грн. до моменту виконання ним своїх зобов’язань.

2.25. Повторне підключення до Програми відбувається за рішенням Банку протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту погашення заборгованості та за умови дотримання цих Правил.

3. ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ.

3.1. Відповідно до умов Програми - Бонуси нараховуються за авторизаційні блокування в гривні та в іноземній валюті в гривневому еквіваленті (за курсом НБУ) на момент проведення Учасником операції (транзакції) з оплати товару чи послуги з використанням Картки. З 15 березня 2022 року Банком по 30 червня 2022 року призупиняється, а з 01 липня 2022 відновлюється,  нарахування бонусів за авторизаційні блокування в гривні та в іноземній валюті в гривневому еквіваленті на момент проведення Учасником операції (транзакції) з оплати товару чи послуги. З 07.04.2023 р починають нараховуватись Подарункові Бонуси, що вказані в п. 15 Додатку 1.

3.2. Учасник може ознайомлюватись з інформацією про баланс свого Бонусного рахунку, на якому обліковуються Бонуси відповідно до умов даних Правил, в мобільному додатку Sense SuperApp.

3.3. Банк нараховує Бонуси на Бонусний рахунок Учасника при здійсненні покупки на суму від 1 (однієї) гривні в одному чеку. При цьому сума покупки в гривнях округлюється в меншу сторону до цілих (тобто при нарахування бонусів копійки не враховуються).3.4. У разі закінчення терміну дії Картки або перевипуску Карти та при цьому Рахунок не закривається та, відповідно, залишається діючим, нараховані Бонуси зберігаються.3.5. Після нарахування Бонусів на Бонусний рахунок, Учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому цими Правилами.

3.6. За вчинення Учасником операцій з використанням Картки (за винятком зазначених у п. 3.7 Правил) Банк нараховує Учаснику Бонуси, з розрахунку, наведеному у Додатку 1.

3.7. Бонуси не нараховуються за здійснення наступних операцій:

- зняття готівкових коштів за допомогою Картки в банкоматах і / або пунктах видачі готівки (відділеннях) Банку;

- здійснення переказу грошових коштів з банківського Рахунку Учасника на інший рахунок Учасника та / або третьої особи;

- оплата комунальних послуг, послуг зв'язку (послуги мобільного зв'язку, Інтернет, телебачення і т.п.);

- погашення кредиту і здійснення інших операцій, що здійснюються на користь кредитних організацій;

- будь-яких операцій і платежів, здійснених з використанням банкоматів Банку, Інтернет-банку «My Sense Bank» і / або мобільному додатку Sense SuperApp;

- оплата лотерейних квитків, облігацій, ставок і парі, інших операцій, що здійснюються в казино і / або тоталізаторах, в тому числі розміщених в мережі Інтернет;

- оплата на користь страхових організацій (страховиків) та / або пайових фондів;

- поповнення «електронних гаманців»;

- оплата товарів (робіт, послуг), обіг яких заборонено і / або обмежено відповідно до законодавства України;

- купівля дорожніх чеків, облігацій, дорогоцінних металів;

- конверсійні операції, тощо;

-операції, пов'язані з оплатою рекламних, маркетингових та бізнес-послуг на користь юридичних осіб;

- сплата комісій Банку (оплата послуг, наданих Банком) відповідно до діючих тарифів Банку;

- оплати послуг соціальних, політичних і благодійних організацій;

- пов’язаних з комерційною діяльністю;

- інші операції, що визначаються Банком самостійно.

3.8. Додавання торговця в перелік виключень жодним чином не вплине на Бонуси, які Учасник вже накопичив (якщо вони накопичені не в результаті шахрайства та/або внаслідок Зловживання в Програмі). Крім того, Учасник може накопичувати Бонуси за допомогою інших операцій і без проведення операцій, якщо таку можливість запропонує Учаснику Банк. (Нарахування Вітальних Бонусів згідно з Додатком 1 до Правил та п. 3.16 цих Правил, тощо).

3.9. Бонуси нараховуються на один Бонусний рахунок за операції по всім Банківським карткам «Кредитна картка «ВИГОДА», оформленими в АТ «СЕНС БАНК». Після Нарахування Бонусів на Бонусний рахунок Учасник отримує право на їх використання в порядку, встановленому даними Правилами.

3.10. Банк самостійно визначає перелік MCC кодів, за операції по яким нараховує Бонуси. Банк залишає за собою право не нараховувати Бонуси  за операції, які можуть бути класифіковані як операції, що зазначені в п. 3.7. цих Правил.

3.11. У разі скасування операції (повернення товару, часткового повернення товару і т.п.), за вчинення якої учаснику Програми були нараховані Бонуси, такі Бонуси підлягають сторнуванню. У разі якщо така операція здійснена в іноземній валюті, бонуси підлягають сторнуванню з урахуванням курсу МПС на момент повернення товару, часткового повернення товару і т.п.

3.12. При наявності простроченої заборгованості по будь-якому банківському продукту Учасника на суму більше 30 (тридцять) гривень, Картка буде заблокована на видаткові операції, до погашення Учасником заборгованості. Відповідно Бонуси по такій Картці нараховуватись не будуть.

3.13. Банк може на свій розсуд зупинити накопичення Бонусів існуючим Учасникам Програми, попередивши про це Учасника одним або декількома способами, передбаченими п. 2.11. Правил.

3.14. Банк має право нараховувати Учаснику на Бонусний рахунок Бонуси відповідно до правил акцій, що проводяться з ініціативи Банку.

3.15. Банк має право призупинити нарахування Бонусів на період розгляду ситуації на предмет наявності в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання Заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми.

3.16. Банк має право здійснювати нарахування додаткових Бонусів, наприклад: за День народження Учасника, за прирощення строкових депозитів та за інші активності, які Банк визначить на власний розсуд.

3.17. Банк залишає за собою право змінювати умови/ періодичність/ події відповідно до яких будуть нараховуватись додаткові Бонуси.

3.18. Нараховані Учаснику Бонуси на Бонусний рахунок являються власністю Банку та не є: грошовою платіжною одиницею, грошима, електронними грошима або еквівалентом грошей або електронних грошей. Банк має право розпоряджатися нарахованими Бонусами Учасника на власний розсуд.

3.19. Учасник висловлює свою згоду з тим, що Банк має право нараховувати Бонуси на Бонусний рахунок відповідно до правил акцій, що проводяться з ініціативи Банку. Термін розгляду звернення Учасника становить 10 (десять) календарних днів з дати закінчення періоду дії відповідної акції.

3.20. Банк не несе відповідальності за налаштування МСС-коду, оскільки останній є кодом категорії торговця та присвоюється торговій точці її банком-еквайром.

4. ПРАВИЛА СПИСАННЯ БОНУСІВ.

4.1. Загальні правила списання Бонусів:

4.1.1. Заохочення для обміну Учасник може обирати виключно з числа покупок, здійснених з використанням Картки та/або її реквізитів в мережі торгівельних центрів ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» та в мережі Організації-партнера ТОВ «ЕПІЦЕНТР К» (згідно Додатку №1 (п. 7) до цих Правил).

4.1.2. Обираючи Заохочення для обміну, Учасник надає доручення Банку на виплату йому в обмін на нараховані Бонуси відповідної суми грошових коштів (з оподаткуванням згідно Законодавства України) та здійснення перерахування цих коштів на Рахунок Учасника.

4.1.3. З Бонусного рахунку Учасника Програми списуються Бонуси в кількості, необхідній для покриття вартості Заохочення, а Учасник в свою чергу отримує Заохочення.

4.1.4. Отримання Заохочення можливо у мобільному додатку Sense SuperApp.

4.1.5. Учасник отримує Заохочення на картку «Кредитна картка «Вигода».

4.1.6. Банк є податковим агентом щодо утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми (вартості) Заохочення. При отриманні додаткового прибутку (у вигляді Заохочення), Учасник може втратити пільги або субсидії (наприлад, пільги зі сплати житлово-комунальних послуг).

4.2. Обмін Бонусів здійснюється у категорії «Використання Бонусів» в мобільному додатку Sense SuperАpp.

4.2.1. Учасник Програми може витратити накопичені Бонуси на Заохочення «Повернути кошти за покупку» у мобільному додатку Sense SuperApp. Вартість Заохочення погашається Бонусами у вигляді «Повернення коштів за покупки», виходячи із розрахунків, наведених Додатку 1, де Банк є податковим агентом щодо нарахування, утримання та перерахування до бюджету ПДФО та військового збору із суми нарахованого (виплаченого, наданого) Учаснику Заохочення, та направляє до відповідного податкового органу передбачене законодавством повідомлення за формою 4-ДФ, щодо виплаченого (наданого) Заохочення Учаснику Програми та утримані податок/збір (вартість оподаткування також погашається за рахунок Бонусів).

4.2.2. Учасник може повернути повну вартість покупки /покупок на свій Рахунок, з якого здійснювалась дана покупка/покупки (транзакція/транзакції).

4.2.3. Учасник може повернути кошти за покупку, здійснену за останні 365 днів.

4.2.4. Учасник Програми може повернути кошти за покупки у відповідності до встановлених лімітів у Додатку 1. Всі дані щодо лімітів можуть бути змінені Банком на власний розсуд.

4.2.5. Бонуси можуть бути використані Учасником на погашення покупок (транзакцій), за якими з дати фінансового списання пройшло від одного до трьох робочих днів.

4.2.6. У випадку, якщо Картка Учасника заблокована, Анульована, або перевипущена, Учаснику Програми будуть доступні операції щодо повернення покупок здійснені з використанням такої Картки виключно після її розблокування або перевипуску такої Картки на нову Картку.

4.2.7. Опція «Повернення коштів за покупки» доступна у разі наявності необхідної суми Бонусів на Бонусному рахунку в мобільному додатку Sense SuperApp з урахуванням податків (ПДФО та військового збору).

4.2.8. У випадках заміни існуючого на будь-який новий або додавання будь-якого нового ідентифікатору торгового терміналу (Terminal ID) на стороні Партнера, Заохочення  «Повернення коштів за покупки» в мобільному додатку Sense SuperApp може бути доступне до використання Учасником з подовженим строком відтермінування, а саме: до 40 (сорока) робочих днів з дати здійснення Учасником покупки через новий торговий термінал або через термінал, якому відповідає змінений ідентифікатор (Terminal ID).

4.2.9. Якщо баланс Бонусів дозволяє повернути декілька покупок за останні 365 днів – такі операції з обміну Бонусів мають здійснюватися по-чергово.

4.2.10. В момент, коли Учасник натискає кнопку в мобільному додатку Sense SuperApp в розділі банківського продукту «Кредитна Картка «ВИГОДА» «Використати» або в іншому розділі  мобільного додатку Sense SuperApp, в момент активації Банківської картки «Кредитна Картка «ВИГОДА» - він тим самим підтверджує ознайомлення з цими Правилами.

4.2.11. Діючі обмеження в сумі списання Бонусів для «повернення коштів за покупки», передбачено в Додатку 1.

4.2.12. Доступність коштів при «поверненні коштів за покупки» відбувається в режимі реального часу. При цьому Банк залишає за собою право здійснити таку операцію по Рахунку Учасника протягом 3-х (трьох) робочих днів.

5. ПРАВИЛА АНУЛЮВАННЯ БОНУСІВ.

5.1. Банк залишає за собою право по Учасникам Програми, які є держателями картки «Кредитна картка «Вигода» анулювати Бонуси через 180 (сто вісімдесят) календарних днів з моменту останньої клієнтської транзакції по картці «Кредитна картка «Вигода» .

5.2. Участь в Програмі будь-якого Учасника Програми припиняється, а Бонуси анулюються в наступних випадках: - Учасник Програми не дотримується Правил;

- Учасник Програми допускає Зловживання Правилами, в тому числі, здійснює дії, які на власний розсуд Банку являються шахрайськими, обманом і т.п., які спричинили або можуть спричинити втрату ділової репутації Банку, виникнення будь-яких збитків і / або шкоди у Банку, партнерів та / або інших Учасників Програми. В такому разі – анулюється 100% (сто відсотків) Бонусів, накопичених на Бонусному рахунку;

- у зв'язку зі смертю Учасника Програми, в зв'язку з визнанням його безвісно відсутнім або оголошенням померлим;

- в разі виявлення Банком операцій Учасника, що містять відповідно до документів НБУ ознаки незвичайних/сумнівних операцій.

У випадку прийняття Банком рішення про припинення участі в Програмі внаслідок обставин, визначених цим пунктом Правил, Банк має право без попередження Учасника призупинити Нарахування Бонусів та заблокувати можливість списання Бонусів на період розгляду ситуації на предмет наявності в діях Учасника елементів Зловживання в Програмі та / або недобросовісних дій і / або порушення Правил та / або зловживання Заохоченнями, наданими Учасникам в рамках Програми.

5.3. Крім вищезазначеного, Банк залишає за собою право анулювати Бонуси в рамках Програми у наступних випадках:

- у зв'язку з помилковим нарахуванням Бонусів, тобто при відсутності підстав для їх нарахування, в тому числі в результаті технічного збою, збою роботи програмного забезпечення - анулюється 100% (сто відсотків) помилково нарахованих Бонусів на Бонусному рахунку;

- у зв'язку з відміною операції/транзакції (повернення товару/ послуги) – анулюється 100% (сто відсотків) Бонусів, нарахованих за такою операцію/транзакцію на Бонусному рахунку Учасника;

- у зв’язку із виникненням в Учасника простроченої заборгованості по будь-якому банківському продукту;

- у зв'язку з припиненням дії Програми – анулюється 100% (сто відсотків) Бонусів, накопичених на Бонусному рахунку Учасника.

- закриті всі Картки, що приймають участь у Програмі і з дати їх закриття пройшло більше 30 (тридцяти) днів.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. У разі виникнення конфліктних ситуацій, пов'язаних з нарахуванням і / або списанням Бонусів, наданими Заохоченнями, а також у зв'язку з іншими питаннями, що виникають в процесі здійснення прав і несення зобов'язань, визначених цими Правилами, Учасник Програми звертається в Контакт центр Банку. 

6.2. Банк розглядає спірні питання по транзакціям Учасника щодо нарахування/списання Бонусів строком не більше 3 (трьох) місяців з дати звернення Учасника в Банк.

6.3. Учасник Програми, погоджуючись з цими Правилами, висловлює свою згоду на отримання повідомлень інформаційного та / або рекламного характеру по Програмі будь-яким каналом зв’язку.

6.4. Банк не відшкодовує і не компенсує збитки, будь-які інші витрати, які можуть виникнути у Учасників в зв'язку з участю в Програмі.

6.5. Банк не несе відповідальності за помилки / збої при передачі даних через Інтернет з причин, незалежних від Банку.

6.6. У випадках, встановлених Податковим кодексом України, при отриманні будь-яких доходів від участі Банк несе персональну відповідальність за виконання податкових зобов'язань, сплату всіх застосованих податків та інших існуючих обов'язкових платежів, зборів і мит.

7. РЕКВІЗИТИ БАНКУ

Повне найменування: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНС БАНК»

МФО 300346, ЕГРПОУ 23494714

Ліцензія НБУ №61 від 01.12.2022 року

Офіційний сайт - sensebank.ua

Адреса місцезнаходження: м. Київ, 03150, Україна, м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 100.

Номери телефонів довідкової служби Банку (номери телефонів доступу до Контакт центру):

  • для дзвінків по всій території України: 044 494 -01-01; 
  • для дзвінків з-за кордону: +38 (0462) 616 111.

Додаток 1 «Нарахування Подарункових бонусів»

* З урахуванням податків.

** Відповідні операції обов’язково мають бути відображені на Рахунку продовж 60 (шести десяти) календарних днів після дати укладення Клієнтом Договору БО, оформленого в рамках банківського продукту «Кредитна картка «ВИГОДА».

*** Відповідні операції обов’язково мають бути відображені на Рахунку впродовж календарного місяця, незалежно від дати укладення Клієнтом Договору БО, оформленого в рамках банківського продукту «Кредитна картка «ВИГОДА» (емітовану з 03.12.2022 р) або в рамках договору, на підставі якого емітована Додаткова «Кредитна картка «ВИГОДА» (емітована з 03.12.2022 р.). Під «календарним місяцем» розуміється строк, який починає обчислюватися з першого календарного дня кожного місяця та закінчується у останній календарний день такого місяця. Перший «календарний місяць» починає обчислюватися з дати оформлення Клієнтом банківського продукту «Кредитна картка «ВИГОДА» (емітована з 03.12.2022 р.) або оформлення Додаткової картки «Кредитна картка «ВИГОДА» (емітована з 03.12.2022 р.)та закінчується у останній календарний день такого місяця.