preloader

Протидія відмиванню коштів та процедури «Знай свого клієнта»

Sense Bank заснований і здійснює свою діяльність в рамках чинного законодавства України, а також відповідно до загальноприйнятих міжнародних правил і норм.

Основними нормативно-правовими документами щодо запобігання відмивання грошей, одержаних злочинним шляхом, на підставі яких розроблено внутрішні регулятивні документи та Політики Sense Bank, є:

- Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» із змінами та доповненнями;

- Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, що затверджено постановою Правління Національного банку України № 65 від 19.05.2020 року;

- Рекомендації Цільової групи з фінансових заходів по боротьбі з відмиванням грошей (FATF);

- Стандарти Wolfsberg Group.

Внутрішні правила, процедури і політики оновлюються у суворій відповідності з національним законодавством і кращими прикладами з міжнародної практики. Адекватність таких політик і процедур, а також їх відповідність чинному законодавству, проходить аудит і регулярно переглядається, що б відповідати сучасним викликам у боротьбі з легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом.

Додаткова інформація:

Короткий огляд політики AML&KYC

The Wolfsberg CBDD Questionnaire

Опитувальник фінансової установи

Форма W8

Перелік держав і територій

Глобальний сертифікат Акту Патріотів


Відділ по роботі з фінансовими інститутами

Міжбанківський бізнес

Тел. +38 044 499 10 19

fi@sensebank.com.ua