preloader

Умови обробки АТ «Сенс Банк» персональних даних та оформлення онлайн-заявки

Надаючи в Банк будь-яку інформацію, зокрема, але не виключно, персональну, у будь-який спосіб, у будь-якій формі, будь-якими каналами передачі інформації, зокрема заповнюючи будь-яку анкету, договір, форму для або через або у Банку та/або здійснюючи відповідні дії, що вимагає або передбачає відповідний канал передачі інформації та/або отримання послуг (натискаючи відповідну кнопку у відповідному програмному забезпеченні), фізична особа підтверджує, що приймає ці умови обробки АТ «Сенс Банк» Персональних даних та оформлення онлайн-заявки (надалі «Умови») та підтверджує, що надана щодо неЇ та про неї інформація є повною і правдивою, та погоджується з тим, що Банк має право перевіряти інформацію, надану нею, та проводити такі перевірки, які Банк вважає за необхідні.

Особа, що погодилась з Умовами, добровільно надає свою згоду Банку на (1) обробку наданих Персональних даних, що охоплює вчинення будь-яких дій та/або сукупності дій, що пов’язані зі збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, зміною, поновленням, використанням і поширеннями (розповсюдженням, реалізацією, передачею), знеособленням, знищенням Персональних даних фізичної особи, що передала Банку таку інформацію з метою встановлення з Банком ділових відносин, надання Банком банківських та інших фінансових послуг, виконання Банком дій щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; на (2) надання Банком в Бюро кредитних історій інформації про особу, що погодилась з Умовами, її зобов'язання за кредитним договором та іншу інформацію (включно з відомостями, що мають банківську таємницю, в разі оформлення анкети-заявки на отримання кредиту, а також документами, що надані для отримання кредиту), передбачену Законом України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №2704-IV від 23 червня 2009 року.

Фізична особа, що погодилась з Умовами, погоджується на отримання Банком інформації про кредитну історію щодо такої особи в будь-якому Бюро кредитних історій, а також надає згоду на її обробку, використання і передачу третім особам Банком відповідно до Закону України «Про організацію формування та обігу кредитних історій» №2704-IV від 23 червня 2009 року. Фізична особа, що погодилась з Умовами, підтверджує, що її повідомлено Банком про включення її Персональних даних до бази персональних даних, а також їй повідомлено її права, визначені Законом України «Про захист персональних даних», і про осіб, яким її дані надаються.

Фізична особа, що погодилась з Умовами, підтверджує, що (1) надана нею згода на обробку її Персональних даних не вимагає здійснення Банком повідомлень про передачу її Персональних даних третім особам згідно з нормами ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних»; (2) цій особі повідомлена мета збору та обробки її Персональних даних.

У разі відмови Банку в укладенні договору на банківське обслуговування та/або у видачі кредиту фізична особа, що погодилась з Умовами, надає згоду терміном на 5 років на обробку та використання її Персональних даних з метою інформування про нові кредитні продукти та банківські послуги, що надаються Банком.

Обробка Персональних даних розповсюджується на таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, рік, місяць, число та місце народження, адреса, сімейний, соціальний та майновий стан, освіта, професія, доходи, реквізити документа, що посвідчує особу, дата, орган, що його видав, а також будь-яка інша інформація, доступна або відома в конкретний момент часу.

Обсяг Персональних даних особи, щодо яких здійснюється процес обробки та які можуть бути включені до бази персональних даних Банку, визначається як будь-яка інформація про фізичну особу, що погодилась з Умовами, яка стала відома Банку під час встановлення відносин з такою особою.